Taimet täyttävät taimiaineistolain 1205/1994 sekä muutosten 666/1999 ja 727/2000 sekä taimiaineistolakiin liittyvien MMM:n asetusten 96/2000 ja 97/2000 mukaiset laatuvaatimukset.

TAKUUT

Taimille annetaan KASVUUNLÄHTÖTAKUU (kasvien osalta ei noudateta rakennusalan yleisiä takuuaikoja, 2 v).

Taimien käsittely ja istutus tulee suorittaa ammattitaitoisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää taimien varastointiin työkohteissa. Taimitakuu ei koske huolimattomasta ja asiantuntemattomasta taimien käsittelystä aiheutuneita vaurioita.

Taimien ostajan on ilmoitettava, 8 vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta havaitsemistaan vioista. Kuljetuksesta aiheutuneet vauriot on ilmoitettava taimia vastaanotettaessa kuljettajalle kirjallisesti (merkintä rahtikirjaan) ja myyjälle.

Keväällä (ennen 15.6) toimitetuista taimista kasvuun lähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään 30 vuorokauden kuluttua taimien vastaanottamisesta.

Kesällä (16.6 alkaen) toimitetuista taimista kasvuun lähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään 14 vuorokauden kuluttua taimien vastaanottamisesta.

Syksyllä toimitetuista taimista kasvuun lähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Takuuta ei anneta taimille: jotka istutetaan suositeltua menestymisvyöhykettään ankarammalle vyöhykkeelle tai joille ei ole tiedossa menestymisvyöhykettä tai joiden kasvualusta ei ole oikeanlainen kasvin vaatimukset huomionottaen.

Takuuta ei anneta paljasjuurisille lehtipensaille, jotka istutetaan 30.6 jälkeen tai syksyllä ennen 15.9

Takuuta talven yli ei anneta:

Ikivihreille lehtipensaille

Havukasveille

Köynnöksille

Perennoille

Ryhmäruusuille

Maanpeiteruusuille

Kukkasipuleille

Aesculus sp. hevoskastanjat

Fagus sp. pyökit

Tuontipuille

Seuraaville lajeille/lajikkeille ei anneta takuuta syksyllä istutettaessa:

Alnus sp. lepät

Berberis sp. happomarjat

Betula sp. koivut

Caragana-lajikkeet hernepensas

Cotoneaster sp. tuhkapensaat

Laburnum sp. kultasateet

Malus sp. omenat

Prunus sp. luumut kirsikat

Populus sp. haavat

Salix sp. pajut

Korvattavat taimet yhdistetään seuraavien tilausten mukaan, jos ne lähetään erikseen, tulee niistä asiakkaalle maksettavaksi rahti- ja pakkauskulut

HINNAT

Hinnaston hinnat ovat suurelta osaltaan voimassa vuoden loppuun. Myyjä pidättää kuitenkin itselleen oikeuden hinnan muutoksiin. Omistusoikeus tavaraan säilyy myyjällä, kunnes kauppasumma on kokonaan suoritettu.

TOIMITUS

Taimet toimitetaan joko jälkivaatimuksella, käteissuoritusta tai laskua vastaan, pienlaskutuslisä (alle 100€) 5,00€ / lasku. Laskutuksesta on aina kuitenkin erikseen sovittava. Ellei toisin sovita, myyjä huolehtii taimien kuljetuksesta ostajan laskuun ja vastuulla. Taimet pakataan pakkaus häkkeihin, joista perimme omakustannushinnan 18,00 €/häkki, pakkaussäkeistä perimme 1,50 €/kpl, ostajan omalla kustannuksellaan taimistolle palautetuista kunnossa olevista häkeistä hyvitämme 9 €/häkki.

Force-majure-esteiden (= poikkeukselliset talvi-, varasto-, tuholais- yms. vahingot) sattuessa pidätämme oikeuden ja vahvistettujen tilusten muutoksiin.

Loppuun myydyn lajikkeen ja koon tilalle toimitamme lähinnä seuraavan koon tai lajikkeen vain, jos siitä on ostajan kanssa erikseen sovittu.

Tilatuista, lunastamatta jääneistä tai syyttä palautetuista tilauksista perimme kaikki meille aiheutuneet kulut.

Peruutukset seuraavasti:
– meidän pihaan hommatuista perennoista laskutetaan aina 50% (meille täysin välitystuote)
– keväälle/kesälle nostetut paakkupuut aina 50%
– muut taimet sovitaan tapauskohtaisesti, mutta oikeus on laskuttaa 50%

Ostajan ilmoittaman virheellisen tai puutteellisen osoitteen aiheuttamasta vahingosta emme vastaa.

VASTUUT

Myyjän vastuu tuotteen virheestä rajoittuu taimen hintaan. Myyjä ei vastaa virheellisen tuotteen välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta
jääneestä voitosta tai sadosta, hukkaan menneestä ajasta tai energiasta, saamatta jääneestä käyttöhyödystä, eikä ostajan asiakkaan ostajalle esittämistä
vaatimuksista tai kolmannelle aiheutuneesta vahingosta.

KESÄTOIMITUSLISÄT

Jos tilattujen paljasjuuripensaiden toimitus ajalla 1.7-15.9,
lisätään tarjottuun hintaan 1,20/paljasjuuripensas verkkopaakku lisää tai muutetaan astiataimen hinnaksi

Jos lehtipuita alkaen koosta ry 8-10 käytetään ajalla 1.6-30.9,
lisätään tarjottuun hintaan +30% varastointi/astiataimi kulua

Jos paakku havuja alkaen koosta 60-80cm käytetään ajalla 1.6-30.7, lisätään tarjottuun hintaan +30% varastointi/astiataimi kulua